• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Atomar frigørelse

Alt fysisk stof er sammensat af atomer. Dette gælder også for den menneskelige krop i alle dens bestanddele. Hjernen er ingen undtagelse men til forskel fra kroppens øvrige organer, har hjernen en meget central rolle i energiformidlingen, da hjernen er styre-computer og koordinator for kroppens organer. Af samme årsag er det endda særdeles fornuftigt lige at tage et kig på, hvordan formidlingen finder sted. Vi starter ved de byggestene, som hjernen - og resten af kroppen - er bygget af.

 

Partiklerne, som har vores interesse, kaldes for omegoner og hvis du ikke kan følge den neddeling, som meget hurtigt bliver beskrevet, behøver du ikke stoppe. Det væsentlige er, at du kan se, at hjernen - og alle andre fysiske ting - i bund og grund består af disse små finurlige energibundter.

Det vil formodentlig være kendt fra skolelærdommen, at atomer består af en kerne, hvorom der kredser en eller flere elektroner. I den sammenhæng vi nu skal se, er elektronerne af mindre betydning og vi tager derfor fat direkte på atomets kerne.

Atomets kerne består af protoner og neutroner der hver består af mindre klyngegrupper, der kaldes for kvarker. Hver kvark er forbundet med to andre kvarker og danner således en "tre-enighed". Hver kvark indeholder tre omegoner.

 

Puuuh - den triggy part er vist nok overstået nu :-) Forstå blot at alt fysisk stof består af omegoner og at det i grunden er omegonerne, der styrer atomets humør - om atomet har det godt eller ikke.

Omegonerne findes i to hovedvarianter. En venstredrejende variant og en højredrejende variant. Disse to varianter kaldes også for negativ/positiv eller for feminin/maskulin (ying/yang). Hvilken der er hvad, er uden betydning her.

 

Ser vi nærmere på omegonerne, viser det sig at disse har en fordybning "i den ene ende" - eller bare et sted - og at der på den modsatte side er en lille udposning. I omegonens indre er der faktisk en meget lille kanal mellem disse to punkter og der hvor fordybningen er, tager omegonen en meget finstoflig energi ind i sig. Energien omsætter den til bevægelse og den lukker energien ud, der hvor udposningen er.

 

Videnskaben kalder den finstoflige energi for gluoner og i den åndsvidenskabelige verden er dette livsenergi (prana, chi). Det er den energi, vi som mennesker lever af og som holder os raske. Jo, det fysiske indtag af madvarer er selvfølgelig også af betydning men det er til kroppens vedligehold. Indholdet i maden er atomernes reservedele.

Livsenergien bevæger sig fra omegon til omegon og holder på den måde sammen på alle omegoner. Gennemstrømningen er ikke begrænset til det fysiske element, som den er en del af. Faktisk er gennemstrømningen af livsenergi altomfattende. Det betyder, at den livsenergi, som strømmer i dig også strømmer i mig. Du vil derved kunne påvirke mig og jeg vil kunne påvirke dig. 

 

Selvfølgelig er det sådan, at du vil have størst påvirkning på dine egne omegoner og jeg vil have størst påvirkning på mine. Vi kan altså ikke bare give hinanden skylden, hvis noget går galt, for vi er selv ansvarlige for de omegoner, som vores krop består af og som vi skal passe.

Men hvad har da betydning for, hvordan omegonen gennemstrømmes af livsenergi..? Jo, der er to meget væsentlige dele i dette forhold og disse to dele påvirker gensidigt hinanden. Det er altså ikke nok, at bare den ene er opfyldt.

Den ene del er det fysiske materiale, som omegonen er indlejret i. For hjernens vedkommende er det fedtvæv - eller kolesterol - og er der ikke nok at den slags fedtvæv, som hjernen består af, begynder hjernen at arbejde dårligere. Du kan sammenligne det med en maskine, hvor der kommer grus ind i. Den begynder at skure. En ubetinget fedtfattig kost er af samme årsag meget uhensigtsmæssig, da hjernen risikerer at få et black-out. Specielt hvis du har et meget tankekrævende (intellektuelt) arbejde er det vigtigt, at du får det rigtige brændstof til hjernen. Flere artikler har gennem tiden vist, at omega 3-6-9 fedtsyrer i det rigtige blandingsforhold er gavnligt for hjernen. Humøret bliver bedre og tænkeevnen stiger.

Den anden del er de problemer, vi som mennesker er så opsatte på at tænke på. Har vi sorger, bekymringer eller begær af nogen art, vil dette virke forkrampende på omegonerne. Det svarer til, at vi lægger en spændetrøje om. Jo mere vi bekymrer os, jo strammere vil trøjen være. Det resulterer i, at omegonens energiflow ikke længere er frit og dermed begrænses den energioptagelse, som skal ske fra livskraften. Specielt dette forhold har interesse for sundhedstilstanden i den resterende del af kroppen, da den tankemæssige belastning ikke er direkte fysisk målelig.

 

Hmm... Jo, ser du - fra hjernen udgår der en masse nervetråde, som har fat i forskellige dele af kroppen. Det betyder, at hjernen har det overordnede ansvar for, hvordan reguleringen sker i de enkelte organer. Hvert organ har sit bestemte regulatorområde et veldefineret sted i hjernen og hvis en given del af hjernen ikke fungerer tilfredsstillende, vil det påvirke de organer, som er knyttet til dette hjerneområde.

Ja - men hvor sidder tankerne...? Faktisk over det hele. Hver del af hjernen reagerer på forskellig typer tanker men når vi arbejder med traumatiske oplevelser og/eller begær, sorger og lignende, vil det i praksis kunne udmønte sig overalt i hjernen.

Hvis du fokuserer på, hvor dine tanker sidder, vil du måske opdage, at det virker som om tankerne sidder udenpå hovedet. Hvis det er tilfældet, vil jeg foreslå, at du trækker tankerne til dig, da et solidt, jordbundet menneske fokuserer sine tanker i sit indre. Det skaber den bedste jordforbindelse og jordforbindelsen er det første og største, vi som åndssøgende mennesker skal stile efter.

Har vi en god og stabil jordforbindelse, vil det arbejde vi skal gøre for at få overblikket over en given opgave ikke være særlig stort og vi vil derfor hurtigere kunne komme til en mere afklaret og mere stabil tilstand.

 

Som udledning af det gennemgåede, kan resoneres, at overforbrug af tankeaktivitet skaber en spændetrøjelignende begrænsning for hjernen i de omegoner, som forvalter atomernes humør. I praksis kan dette betyde, at atomerne arbejder på et lavere blus og at de organer, som det pågældende hjerneområder skal styre, ikke vil få den fornødne styring og organernes effektivitet kan dermed blive forringet.

For at få den fulde gennemstrømning af energi i omegonerne og dermed det fulde udbytte af livsenergien har vi brug for total (sub-)atomar frigørelse fra vore tanker.

 

Kildemateriale:
"The Principles of Light and Color", Edwin D. Babbit - 1.ed 1878
"Occulte Chemie" - første tyske udgave
"Extra-Sensory Perception of Quarks", Stephen M. Phillips - 1980
"Superforce", Paul Davies - 1984
"Kræft - følelsernes sygdom", Gunver Juul om Ryke Gerd Hamer - Nyt Aspekt okt. 2002

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop