Til forsiden Kontakt os Sitemap Udskriv

  • Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Til eftertanke

I 1996 blev jeg skilt efter syv års samliv. Jeg flyttede to gange og jeg blev arbejdsløs. Og hvad så? Hvad skulle og hvad kunne jeg bruge denne periode til og hvorfor var den kommet? Var jeg selv skyld i de forhold, som jeg her gik ind i? Mange spørgsmål rodede rundt i mit hoved. Mange forhold blev vendt. Jeg granskede mig selv og de situationer jeg havde været igennem. Min omverden fik samme tur - inde i mit hoved.

Personificering
Verden formede sig ikke, som jeg dengang ønskede mig det. Jeg stødte hele tiden mod en mur. Men hvorfor? Alt var imod mig. Jeg opfattede situationen som håbløs. Men jeg blev samtidig langsomt klar over, at der kun var én til at tage vare om mit liv. Der var kun én i denne verden, som kunne styre mig ind på den rette kurs. Denne ene person var MIG SELV. Og den rette kurs kunne kun jeg selv afstikke. Ingen andre ville eller kunne rådgive om de forhold, som i mit liv var og er vigtige for mig.

Jeg intensiverede den søgen, som jeg startede for lang tid tilbage. En søgen som jeg tildels lod ligge, da jeg fandt kvinden som blev min forlovede. Dengang var jeg i næsten fuldendt harmoni med mig selv. Med mit nuværende indblik vil jeg sige, at der var store mangler, men jeg havde det dengang godt med mig selv. Verden opførte sig underligt i mine øjne. Og det forsøgte jeg at ændre på. Dengang altså. Jeg forsøgte med min væremåde at præge den verden jeg gik i. Men jeg indså ikke dengang, at den verden jeg bevægede mig rundt i, slet ikke forstod mine synspunkter. De havde ikke samme udgangspunkt og kunne derfor ikke se hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Ikke fordi de ikke ville, men fordi de ikke kunne. Jeg indså heller ikke dengang, at mine omgivelser handlede ud fra, hvad de syntes var rigtigt. Jeg forsøgte ikke at sætte mig i deres sted, så vi måske kunne mødes i et acceptabelt kompromis.

Men alt dette fik jeg styr på i løbet af 1996. Jeg indså, at det i bund og grund var min egen dogmatiske indstilling til tingenes tilstand, som havde skabt de forhold jeg gik i. I hvertfald var disse følelser i mig selv årsagen til, at jeg låste mig fuldstændig fast i problemerne. Jeg blev handlingslammet fordi jeg ingen løsning så. Men kunne det have gået anderledes?

De som tror ubetinget på den frie vilje, vil sige ja. Jeg har imidlertid været inde i områder, som det almene menneske slet ikke overvejer at beskæftige sig med. Jeg har haft oversanselige oplevelser og jeg har set gamle beskrivelser, som gav mig et større indblik i, hvordan verden kunne være skruet sammen. Jeg er idag af den overbevisning, at det hændelsesforløb jeg har været igennem ikke kunne være anderledes. Alt er som det skal være. I hvertfald når jeg ser tilbage på hændelsesforløbet. Verden er en fuldendt harmoni. Men det ændrer ikke på, at der kunne være andre områder, hvor udfaldet kunne være bedre. Og det er i mit indre.

At være herre i eget hus
Jeg kunne nemlig have valgt, ikke at lade mig påvirke i mit indre, af de forhold som jeg gennemgik. Jeg kunne have valgt at acceptere tingene, som de var. Jeg kunne have valgt, ikke at gå i spåner over min skæbne. For det er skæbne. Det er jeg overbevist om. Men skæbnen er styret. Den er styret af en rød tråd som spænder fra min barndom og op til nutiden. Den er også styret af indre tilstande i mig. Inde i mit hoved. Jo mere jeg tænker over tingene, jo mere jeg ønsker tingene skal falde ud til en bestemt side og jo mere jeg presser på for at finde en hurtig løsning jo sværere bliver det for mig at finde essensen. Alt går i hårdknude og intet vil lykkes. Men DET ER KUN EN OPLEVELSE. Det forholder sig ikke reelt sådan. Alt dette fik jeg styr på i 1996.

Men hvad så. Jeg kunne ikke komme gennem dette uden hjælp. Og hvor findes hjælpen? Fra tidligere i mit liv vidste jeg, at jeg ikke kunne stole på de informationer, som findes gennem rådgivning af nogen art. De etablerede rådgivere havde, og har stadig, deres værktøjer, som de spreder ud for alle vinde. Der var for mange muligheder, og ingen konkrete tiltag til at jeg kunne bruge dem. De var alle rettet mod, at jeg skulle tilfredsstille den ydre fysiske verden. "Det må du ikke ifølge arbejdsløshedsloven", "Du kan kun gøre sådan, hvis du har gået ledig tre år længere", "Du har ingen muligheder indenfor dette felt, når du er arbejdsløs". Alt sammen afgrænset og begrænset af love eller fastlagte rammer. Intet der var tilstrækkeligt fleksibelt. Og jeg fandt intet som alene sigtede på at hjælpe mig som person og uden betingelser.

I den metafysiske verden, den okkulte - den esoteriske, kunne jeg tilsvarende finde råd og vejledning. Men disse råd viste sig ikke at være præcise nok. De var allesammen farvet af mediets egen personlige holdning. Der var således kun brudstykker, som kunne lede mig på sporet. Ved at samle disse - efterhånden mange brudstykker - kunne jeg få en ide om, hvor det bar henad. Jeg skulle stole mere på mig selv. Jeg skulle ikke lade mig manipulere af min omverden. Jeg skulle ikke lade mig lede af "Guldkalven" - andres irettesættelse og forsøg på at indordne mig i deres rammer og jeg skulle ikke lade mig tiltrække af materielle goder. Men jeg skulle tilsvarende heller ikke forsøge at indordne andre under mit herredømme. VI SKAL ALLE VÆRE HERRE I EGET HUS. Frie af hinanden. Frie af indordning og undertrykkelse, frie af at lade os manipulere og frie af at vi manipulerer med andre. Men vi skal samtidig lære "at være sammen" og ikke blot "at være sammen". Alt sammen med det ansvar som dette byder.

Jeg måtte altså selv igang. Tilstrækkelig ydre hjælp fandt jeg ikke. Men det lykkedes mig at finde brugbare og tilstrækkelige midler, som JEG kunne og stadig kan anvende med succes. Første skridt var at gøre situationen nærværende.

Man skulle fjernes
Man skulle fjernes! Javel, men hvem er "man"? "Man" kommer altid galt afsted. "Man" er den, der altid må bære på smerten, når sportsudøvere kommer galt afsted. "Man" er også den, som har det dårligt efter en fyring. "Man" er den, som har det skidt ved at gå ledig. "Man" er den, det (næsten) altid går ud over! "Man" er den, vi kan give skylden, så det bliver mindre nærværende. Forestil dig følgende tænkte situation:

Journalisten: Hvordan har du det efter skaden?
Sportsmanden: Det er naturligt at man har smerter efter at være sparket over skinnebenet.

J: Hvorlænge skal du gå med benet i gips?
S: De siger, at man kommer af med gipsen efter 4-6 uger.

Det er da meget godt, men hvordan har sportsmanden det? Og hvem er De. Jo, helt seriøst. En af de ting jeg fandt frem til, var at når jeg søgte ikke at bruge man i mine formuleringer, når jeg søgte i det hele taget at personificere problemerne, så blev problemerne mere nærværende. De var ikke længere lagt ind på en hylde, hvor det var andres opgave at fjerne dem. De blev samtidig MEGET NEMMERE AT HÅNDTERE for mig. JEG kunne forholde mig til dem. JEG kunne bearbejde dem. Og frem for alt, så kunne JEG vælge ikke at lade MIG gå på af dem.

En mægtig hjælp at nå så langt. Men det var ikke tilstrækkeligt. Der lå stadig spor tilbage af de tidligere mønstre. Spor som jeg skulle have fjernet. Jeg havde brug for yderligere værktøjer. Og jeg fandt to gode værktøjer, som JEG kan bruge.

Enneagrammet
Det første af de håndterbare værktøjer er Enneagrammet. Enneagrammet er en gammel sufi-metode, hvorefter mennesker kan karakteriseres i henhold til ni forskellige personlighedstyper. Samtidig åbner Enneagrammet mulighed for afvigelser, hvor hvert enkelt individ kan placeres med indflydelse fra en eller flere af de andre typer. Der er samtidig angivelse af, hvordan hver enkelt type reagerer i forskellige situationer, hvilke følelser der kan have indflydelse og hvordan reaktionsmønstrene overordnet er. Men frem for alt er der et forslag til, hvordan hver enkelt type kan arbejde sig videre. Hvordan vi kan ændre vores tilstand fra det vi er i, til en tilstand som kunne være bedre.

Jeg fandt min type. Og jeg har prøvet det af. Det virker for MIG.

- Første tilstand var at finde problemet og derefter også at erkende de indre tilstande i mig, som kunne forårsage mine indre tankemæssige blokeringer.

- Næste skridt var at blive så bevidst om de uhensigtsmæssige forhold, at jeg kunne standse dem.

- Tredie skridt er at jeg skal vende mine tidligere vaner, således at de bliver HENSIGTSMÆSSIGE for MIG i MIT liv.

Enneagrammet var dog ikke tilstrækkeligt detaljeret til at jeg kunne bruge det i hverdagen. I Enneagrammet bliver de overordnede retningslinier givet. Og det har været en utrolig god start. Men jeg måtte finde en mere detaljeret model. En model, som jeg også kunne bruge i hverdagen.

I Ching
I Ching blev det næste af de brugbare værktøjer, jeg kom til kendskab med. Der findes mange gode udformninger, men kun den ene faldt ud til min tilfredshed. Og den bruger jeg stadig. Ud fra mine mange afprøvninger ved jeg, at vi kan kommunikere med vores underbevidsthed eller måske endda med en højere magt, som står over denne verden. I Ching baserer sig på kommunikation med en af disse tilstande. Og det kan egentlig være ligegyldig hvilken. Hovedsagen er, AT DET VIRKER.

Der er tale om en gammel kinesisk orakel-bog. For en given problemstilling, stor eller lille, kastes der plat eller krone med tre mønter eller tilsvarende. Ud fra disse findes et såkaldt hexagram - et diagram med seks linier, hvorefter den egentlige tydning kan begynde.

- Først fremkommer det egentlige svar, der ved opslag kan læses i I Ching.

- Derefter kan, alt efter udfaldet af første hexagram, fremkomme muligheden for op til seks uddybende punkter.

- Herefter kan, alt efter udfaldet af andet punkt, fremkomme endnu et muligt svar. Dette vil så alt efter tolkningen være en mulig fortsættelse i forløbet eller det vil være en uddybning af de allerede forekommende opslag.

Med I Ching har jeg fundet de værktøjer, som for MIG i øjeblikket er tilstrækkelige og tilpas fleksible til at jeg kan anvende dem i min hverdag. Brugen af disse værktøjer har lært mig at forholde mig mere konkret til mit eget liv. Jeg er blevet bedre til at se de faktiske forhold i mit liv og at være åben for de små iagtagelser og de små stikord, som kan være altafgørende for et "heldigt" udfald. Det har alt andet lige lært mig, AT VÆRE MERE ÆRLIG OVERFOR MIG SELV, og at finde ud af HVAD REEL ÆRLIGHED ER.

EGOistiske krav
Reel ærlighed bunder i de forhold, som ikke hører EGOet til. De bunder i de forhold, hvor jeg med en fuldstændig åben indstilling er hamrende ligeglad med udfaldet. Heraf kommer også den tilstand, som kan karakteriseres som ægte kærlighed. Den reelle ærlighed er således blevet et udtryk for fuldkommen accept af forholdene. Ingen brokkeri overhovedet. Kun accepten og den deraf værende frigørelse fra problemerne.

Det er ikke det samme som at jeg ikke foretager mig noget, hvis jeg bliver stillet overfor en problemstilling. Det er snarere en tilstand, hvor jeg også ser sagen fra den modsatte vinkel. Jeg forsøger at sætte mig i modpartens sted. Og dermed stiller jeg også spørgsmålet: Hvordan ville jeg selv reagere i samme situation, som den min modpart arbejder ud fra? Når det så falder på plads i mig, tager sagen en noget anden drejning, og jeg vil typisk være mere imødekommende overfor vedkommende. Udfaldet af sådanne udfald kan ikke forklares - de skal opleves!

Afslutning
Selv om den beskrevne fremgangsmåde har virket for mig, er det ikke dermed givet, at den virker for dig. Og selv om den gør, kan det være, du skal anvende de nævnte værktøjer i en anden form. Jeg har konkluderet at det ikke nødvendigvis er værktøjet som sådan, der giver en brugbar løsning for mig. Det er ligeså meget den fremtræden værktøjet har og dermed den påvirkning, som det giver i min bevidsthed.

Du skal altså selv finde din vej gennem livet. Ingen andre kan gøre dette for dig. Ingen andre end dig kan tage det ansvar, som det kræver at leve dit liv - men vi kan hjælpes ad med at finde hver vores vej. Jeg vil derfor bede dig om at overveje følgende:

 

Hvordan har DU det i DIN verden?

 

 

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop