• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Enneagrammet

Nedenstående er uddrag fra bogen "ENNEAGRAMMET - din personlige udviklingsvej" skrevet af Helene Kongsbach og er ment som en introduktion.

For dem, som ønsker supplerende oplysninger, henvises til bogen, hvor også en langt mere fyldig oversigt over enneagramtyperne findes. Uddragene har jeg udvalgt og tilrettet til internet, således at teksten kan læses fortløbende og således at den samtidig kan bruges som en førstehånds hjælp.

Jeg har bestræbt mig på, at de enkelte uddrag stemmer ordret med bogens indhold. Desværre har jeg været nødt til at vælge meget materiale fra. Ikke fordi det er uvæsentligt, men dels fordi jeg ikke kan tillade mig at udlevere andre personers materiale på denne måde og dels af pladsmæssige hensyn.

For at du kan se, i hvilket omfang der er foretaget udpluk, har jeg herunder gengivet hele bogens indholdsfortegnelse. Indhold markeret med en * angiver at der er tale om et udpluk fra bogen - stort eller lille.

Gengivelsen sker i henhold til skriftlig aftale med forfatteren.


Indholdsfortegnelse

Forord: Mit møde med Enneagrammet
l. Introduktion til Enneagrammet
Hvad er Enneagrammet ?
Enneagrammets historie *
De tre centre
De 9 personlighedstyper
Vinger og pile
Undertyper
2. Den personlige udviklingsvej
Personligheden
Enneagrammet som personlig udviklingsvej *
Passionerne
Den særlige evne
Essenstilstanden
3. Oversigt over de 9 typer
Hvordan finder du din type?
De 9 typers kontroltemaer
De 9 typers bidrag til helheden
4. Hjertetypeme
Type 2: Hjælperen *
Den personlige udviklingsvej *
Type 3: Udretteren *
Den personlige udviklingsvej *
Type 4: Romantikeren *
Den personlige udviklingsvej *
5. Hovedtyperne
Type 5: Iagttageren *
Den personlige udviklingsvej *
Type 6: Skeptikeren *
Den personlige udviklingsvej *
Type 7: Eventyreren *
Den personlige udviklingsvej *
6. Kropstyperne
Type 8: Frontkæmperen *
Den personlige udviklingsvej *
Type 9: Fredselskeren *
Den personlige udviklingsvej *
Type 1: Perfektionisten *
Den personlige udviklingsvej *
7. Personlig udvikling
At ændre "last" til "dyd"
At anerkende sine gamle mønstre
At gøre det modsatte
Øvelse i at stilne passionen
Overbevisninger
At være årsag eller effekt i sit liv
8. Efterspil
Litteraturliste
Kurser i Enneagrammet


Indhold

Hvad er Enneagrammet?
Enneagrammet er en flere hundrede år gammel beskrivelse af 9 personlighedstyper - og vel at mærke en meget indgående beskrivelse, idet der er tale om en kortlægning af menneskers dybtliggende motiver for det de gør. Enneagrammet er et middel til at forstå vores egne og andres personlighedsmønstre og kan dermed hjælpe os til at forstå os selv og vores omgivelser bedre. Samtidig beskriver Enneagrammet hvordan vi kan komme videre og slippe vores mønstre for derigennem at opnå større kontakt til vores inderste kerne, det nogen kalder "sjælen".

Enneagrammet er således en psykologisk-spirituel model, som

l.   Tydeliggør hvad det grundlæggende er der motiverer os selv og andre og dermed hjælper os til at forstå os selv og andre mennesker.

2.   Hjælper os til at iagttage vores personlighedstræk og dermed hjælper os til at forstå karakteren af de bestemte mønstre vi er fastlåst i, og hvordan disse hæmmer vores personlige udvikling.

3.   Viser os vejen til den essenstilstand, vi ubevidst har søgt efter hele vores liv, og bringer os dermed i kontakt med den vi "virkelig" er, hvilket påvirker hele vores psykologiske tilstand.

 

Uddrag fra bogen "ENNEAGRAMMET - din personlige udviklingsvej" 1. udgave 1997 af: Helene Kongsbach. Forlaget Akasha. Teksten må ikke gengives uden forudgående skriftlig aftale.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop