• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Fra ønske til handling

Alt hvad vi ønsker os, vil blive os givet på et eller andet tidspunkt. Alt - uden undtagelse. Det gælder derfor om at være målrettede med vore ønsker, da evt. modstridende ønsker også vil blive opfyldt med deraf værende disharmonier til følge. Det drejer sig her først og fremmest om at blive bevidst om den skabende kraft og de energier som heraf følger.

Din egen indlæring
Har du nogensinde tænkt over, hvem der har lært dig de ting i livet, som du kan? Hvem har lært dig at gå, at spise, at løbe og alt det andet du kan? Det er kun en og samme person vi taler om. Kun en i denne verden er i stand til at have lært dig alt dette. Det er dig selv! Andre har banet vejen ved at vise dig, hvordan det kan gøres men kun du selv er i stand til at lære dig det. Ingen kan lære dig at spille klaver. De kan vise dig hvordan det kan gøres, men kun du selv er i stand til at lære det for dig.

Hvem har så lært dig at tænke? Og at føle de følelser du har. Hvem har lært dig at elske de ting du nu engang elsker? Nogle vil sige at det er et instinkt. Jeg vil påstå at det er egoet eller sindet der er herre for disse ting.

Når du ser tilbage på den forgangne del af dit liv, kan du så ikke også erkende, at der ind imellem har været situationer, hvor du har fået ting opfyldt som du ønskede dig? Ting hvor du ingen magt havde over hændelsesforløbet, men hvor du alligevel er blevet tilgodeset? Nogle vil kalde dette for held, andre igen for skæbnen. Jeg vil kalde det for skaberkraften - din egen iboende bevidste eller ubevidste kraft.

Erkendelse af skaberkraften
Skaberkraften virker efter samme principper, som vi selv virker i denne verden. Vi køber f.eks. den mad vi har lyst til - eller afholder os fra det, fordi vi siger at vi ikke har råd. Hvis vi bestemmer os hjemmefra til at købe pålæg og alligevel kommer hjem med færdigretter er det fordi vores ønsker har taget en anden form undervejs. Vi har omgjort vore ønsker, det bliver ikke før næste gang at vi køber pålæg. Bestiller vi noget med ris til middag og senere ombestemmer os til noget med grøntsager og måske igen til krydret mad, så er vi selv ude om det, hvis der bliver serveret en afskyelig risret med gulerødder og oregano som vi har samme forhold til som tandpine. Ligesådan er det med skaberkraften: vi får alle ønsker opfyldt. Når vi erkender dette, bliver det lettere for os at se, hvorfor vores livsbane har udfoldet sig sådan som den har. Des flere ønsker vi har des mere knudret bliver vores livsforløb.

Med erkendelse af virkningen efter vores egen dobbelte og tvetydige ønskesæt kan vi blive bedre i stand til at overskue, hvad det er for hændelser vi udsættes for, hvor i vore tanker disse har rod og hvad vi i givet fald kunne have ønsket os anderledes. Vi kan lære at vi skal være målrettede og konsekvente i tanke, ord og handling. Når vi ser tilbage, vil vi også kunne se hvilke af de muligheder som er blevet os givet vi har valgt rigtigt og hvor vi burde have valgt anderledes. Er vi oprigtige overfor os selv, vil vi også erkende, at vi faktisk har haft mulighed for at få alle vore ønsker opfyldt, men også at vi et eller andet sted kunne have handlet anderledes for at få bedre udfald.

Vi får hele tiden nye muligheder
Intet er forgæves. Al erfaring kan bruges og vi bliver ved med at blive givet mulighed for at få vore ønsker opfyldt indtil den dag, hvor vi ikke længere har ønsker i denne retning.

I forbindelse med erkendelsen af vor egen iboende skaberkraft er der dog et forhold, som vi ikke helt har mulighed for at være herre over. Og det er tidspunktet for ønskets opfyldelse. Såfremt vi handler i overensstemmelse med vore egne indre ærlige tilskyndelser og vi ikke søger at presse en løsning igennem, da vil vore ønsker kunne opfyldes på det absolut mest optimale tidspunkt i vores livsforløb. Presser vi derimod en løsning igennem selv, da kan vi ramme så meget ved siden af, at oplevelsen tabes fuldstændig på gulvet pga. vores umodenhed til at bestride opgaven.

Det gælder derfor om at have overensstemmelse i tanke, ord og handling og om at gribe muligheden netop i det øjeblik den giver sig og ellers have tålmodighed til at vente til dette tidspunkt opstår. Skulle en løsning ikke vise sig, er det fordi vi ikke er modnet til opgavens løsning og der vil derfor være andre sider vi skal tage fat på først.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop