Til forsiden Kontakt os Sitemap Udskriv

  • Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Oplevelsens dimensioner

Betragt et øjeblik verden med indskrænkede briller. Briller som kun kan se i et begrænset antal dimensioner i forhold til, hvad du er vant til. Indskrænkningen kan give dig et indblik i, at der i vores bevægelsesrum kan være flere dimensioner end de fysiske tre og tidsdimensionen.

Den 1-dimensionelle verden
Bevidstheden bevæger sig af en linie. Det er kun muligt at se frem eller tilbage. Synsfeltet og oplevelsesverdenen har ikke mulighed for at erkende fladearealer.

Hvis en 2- eller 3-dimensionel (fler-dimensionel) genstand bliver ført på tværs af den verden, hvori en 1-dimensionel bevidsthed har til huse, hvordan vil denne bevidsthed så opleve hændelsen..? Den vil opleve det som en påvirkning eller blokering af bevægelsesretningen og dette vil vise sig som en ændring der forekommer over et tidsrum.

Forestil dig at den 1-dimensionelle verden bliver belyst af en farvet lampe, der bevæges på langs af dimensions-linien eller at der bliver sat et stykke karton på tværs, som ligeledes bevæges på langs af linien. Ud fra den 1-dimensionelle oplevelse vil dette formodentlig kunne karakteriseres som en underlig og måske endda skræmmende oplevelse, da det ikke er muligt for bevidstheden at finde årsagen til hændelsen. Det er kun muligt at se virkningen.

Den 2-dimensionelle verden
Udvid bevidstheden til også at kunne se til siden. Der er nu tale om en bevidsthed med to dimensioner og det er muligt at erkende frem/tilbage og højre/venstre - helt svarende til overfladen på eks. et stykke karton.

På kartonet er det muligt at placere en eller flere 1-dimensionelle bevidstheder - med eller uden kontakt med hinanden. Forestil dig den 2-dimensionelle bevidsthed udenfor de 1-dimensionelle områder. Den 2-dimensionelle bevidsthed har mulighed for at bevæge sig rundt i hele sin verden, altså også ind i og gennem de 1-dimensionelle områder. Det bliver dermed muligt for den 2-dimensionelle bevidsthed at erkende begrænsningerne i den 1-dimensionelle verden og at gennemskue den 1-dimensionelle verdens påvirkning af den 2-dimensionelle verden.

En påvirkning med en 3-dimensionel genstand af den 2-dimensionelle verden vil give tilsvarende effekt som påvirkningen af den 1-dimensionelle verden. Så længe oprindelsen ikke kan fastslås, vil hændelsen opleves underlig eller skræmmende. Oplevelsen vil dog stadig registreres som en påvirkning over et tidsrum.

Tag en potteplante - gerne en med hængene blade. Bevæg potteplanten gennem den 2-dimensionelle verden med bunden af potten først. Se fra den 2-dimensionelle verden, hvordan dette opleves: pludselig optræder der et afgrænset område, hvor det ikke er muligt at bevæge sig ind (bunden af potten). Området bliver stadigt større (mens potten glider gennem dimensionen) og pludselig skrumper det store areal ind til nogle få små arealer (overgangen fra pottens overkant og til plantens stængler). De små arealer flytter sig rundt i forhold til hinanden (stænglerne bevæger sig gennem dimensionen) og pludselige tilsynekomster fremstår og forsvinder fra områder med større afgrænsninger (bladene berører, gennemtrænger og forsvinder fra dimensionen). Til sidst forsvinder fænomenet lige så pludseligt, som det opstod.

Den 3-dimensionelle verden
I den 3-dimensionelle verden vil du være mere kendt men prøv at forestille dig en verden, hvor du kun kan registrere længde, bredde og højde. Bevægelse er ikke mulig. Først i det øjeblik, hvor du registrerer over et tidsrum får du den 3-dimensionelle verden, som du kender.

I lyset af de foregående eksempler, håber jeg at det ses, at den påvirkning vi registrerer gennem tiden faktisk kan være universets fjerde (eller højere) dimension, som øver indflydelse på vores verden. Hvis ikke vi havde tiden, kunne vi ikke registrere bevægelsen i rummet.

Fra den 3-dimensionelle verden kan vi overskue såvel den 1- som den 2-dimensionelle verden. Vi kan se begrænsningerne i disse og vi kan også overskue effekten af, at vores egen dimension bliver belyst med en farvet lampe. Ikke fordi vi ved, hvad lampen gør men alene fordi den har oprindelse i vores egen - den tredie - dimension.

En påvirkning af vores verden med en tænkt 4-dimensionel hændelse. Hvordan ville vi opleve denne..?

Tiden som dimension
Årstiderne gang, væksten og nedbrydelsen i alt levende, dybest set al forandring kan meget vel være den måde vi registrerer udefra kommende påvirkninger, som oprinder fra højere dimensioner af universet. Da vi imidlertid har begrænset vores opfattelsesevne til alene at registrere de tre fysiske dimensioner samt den tidsmæssige forandring, vil vi ikke kunne erkende disse højere dimensioner. Vi vil højest kunne danne os en forestilling om, at de findes. Deres natur har vi ikke mulighed for at have vished om.

Hvis vi fra vores 3-dimensionelle verden kan påvirke 2-dimensionelle verdener, der i sig har integreret 1-dimensionelle verdener..!
- Hvordan vil den 1-dimensionelle verden opleve dette..?
- Hvordan kan vi vide, at vi ikke tilsvarende bliver påvirket fra verdener, der er dimensioner højere end vores..?

Bevægelse og hastighed
Hvad er det hurtigste du kan forestille dig..? Dvæl et øjeblik ved dette spørgsmål og gennemgå i dine tanker de muligheder som findes der. Nogle vil måske synes det er geparden, men den kan ikke helt hamle op med lysets hastighed. Og selv dette svar er ikke korrekt.

Forestil dig solen. Tænk på solen og du vil måske erindre, hvor lang tid det tager lyset at nå jorden. Ca. 7 minutter jvf. min barnelærdom. Tænk nu på dine øjeblikkelige omgivelser og den stilling du har indtaget for at læse netop disse linier.

Hvor lang tid tog det dig at flytte tankerne fra solen og til dig selv..? Noget mindre end syv minutter - forhåbentlig.

Ud fra de oplysninger, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt (medio 2002) er det lykkedes forskere at nedbryde en laserstråle og genskabe den igen en meter derfra. Teleportation er en kendsgerning, der mangler "blot" at få udbygget og opskaleret resultaterne til også at kunne omfatte fysiske/biologiske enheder. Jeg er overbevist om, at dette vil komme til at ske...

Supplerende model (bog): P.D. Ouspenski, Tertium Organum - en nøgle til verdensgåderne

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop