• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Stoffets hukommelse

 

Masaru Emoto har i sin bog "Message From Water" godtgjort for de påvirkninger vand (substans) kan optage. Han har i sidste halvdel af halvfemserne foretaget en række fotograferinger af krystalliseret vand, som har været udsat for forskellige påvirkninger.

De fotografiske optagelser har bl.a. været foretaget på kildevand, på vand fra vandhanen, på vand, som har været udsat for musik og på vand, der natten over har haft en påklæbet tekst på beholderen.

Når du nu læser nedenstående, så hav lige i hukommelsen, at mennesket består af ca. 70% vand og at det ny-undfangne æg, hvor sædcellen netop er sammensmeltet, består af ca. 95% vand.

 

 

Fotografierne er alle foretaget på vand, der er frosset ind under specielle forhold, således at det er vandets krystalstruktur, som er fotograferet.

Der findes ikke to krystaller som er ens, ligesom der heller ikke findes to mennesker med 100% identiske træk, men det er i bogen godtgjort, at der er så store lighedspunkter i alle de forsøg som er foretaget, at der ikke i forskernes øjne er tvivl om, at vandet er blevet påvirket ud fra det miljø, som det har opholdt sig i.

 

Eksempelvis er der - eller kan der være - meget stor forskel på den krystallinske struktur, fra naturens egne kilder og på det vand, som vi trækker gennem vandrør og anvender fra hanen i vores madlavning og til at drikke.

 

Kildevand

Vand fra hanen i storby

 

Det skal påpeges, at krystalstrukturen ikke er et udtryk for sundhedstilstanden i forbindelse med drikkeligheden. Det er et udtryk for den (følelsesmæssige) påvirkning, som vandet optager fra omgivelserne.

 

Vand dagen før meditation

Vand efter healende meditation fra 500 mennesker

 

Af de påvirkninger, som Emoto og hans hold registrerede var også påvirkningen fra musik (tale) og fra skrevne ord, som blev påklæbet den beholder, som vandet var anbragt i. Med en given mærkat påklæbet natten over, blev vandet nedfrosset og krystalstrukturen blev fotograferet. Også her var der forskelle.

 

"Soul" (Sjæl) - som tekst

"Demon" (Dæmon) - som tekst

 

Der viste sig også at være forskel på, hvilket sprog ordet blev skrevet på. Der var (er) markant forskel på kinesisk, japansk og engelsk. Jo mere hårdt sproget betones og jo mere kommanderende teksten bliver, jo mere difus bliver den krystallinske struktur også. Hvis der er tale om nedgørende eller destruktive påvirkninger ses dette også i den (manglende) krystalstruktur, som vandet udviser.

 

"Love/Appreciation" (Kærlighed og påskønnelse) - som tekst

 

Som en naturlig konklusion af ovenstående, kunne vi nu antage, at "vi bliver, hvad vi spiser". Med andre ord så påvirker den mad vi spiser vores krop på anden vis end blot med fysisk ernæring. Vi bliver også følelsesmæssigt påvirket og hvis den mad vi spiser er negativt ladet, vil vores krop - og dermed også vores inderste sjæl - også blive det.

En naturlig konklusion må også være, at den homøopatiske medicin, der har været anvendt fra gammel tid men som lægevidenskaben ikke pt. til fulde anerkender, rent faktisk har en påviselig effekt. Det må også være ligeså sikkert, at den traditionelle medicin påvirker kroppen på anden vis, end ved de rent fysisk målelige resultater.

Det er påfaldende så stor påvirkningen er og det burde foranledige, at vi ændrer vores vaner og væremåde. Vi skal behandle os selv, andre og naturen med respekt og omtanke. Tanker er ikke toldfrie og det talte ord vejer meget stærkere, end vi måske forestiller os. Drag sammenligning til din dagligdag. Hvordan er du mod andre og hvordan er andre mod dig. Kan vi - du og jeg - bidrage til en bedring? Vil vi i det hele taget gøre det? Konstaterer vi ikke bare, at "det var da interessant" og gør vi så ikke bare, som vi plejer?

Interesserede henvises til http://www.masaru-emoto.net/, hvor der er flere oplysninger og hvorfra bogen "Message From Water" kan bestilles.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop