• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Hvad er jalousi

Af med jalousi - Steen Andersen NUJalousi er misundelse mellem mennesker og i menneskelige relationer. Der er tale om en blanding af forskellige følelser og andre forhold, der tilsammen kaldes for jalousi. Blandt de kraftigste følelser er usikkerhed, negative tanker og angsten for at miste. Om der er tale om reelle forhold, der ligger til grund for jalousien - altså om det er virkeligt - eller om det er indbildt og blot opleves som sådanne forhold - og dermed er fiktivt - gør ikke den store forskel.

Som følelse opleves jalousi forskelligt fra person til person. Grænsen for, hvornår du oplever jalousi, bestemmes både af din kulturelle baggrund og af ubevidste forhold, som dit sind arbejder med. Der kan typisk opstå jalousi mellem mennesker i forhold, i venskaber og i kærlighed.

Jalousi fra mindreværd og svigt

Baggrund for, at du kan opleve jalousi, kan være tidligere oplevelser af mindreværd og svigt. Disse kan stamme fra barndommen eller være oplevet senere i livet. Stammer de fra barndommen, kan det give anledning til et større arbejde for at finde den egentlige årsag. Det kan i givet fald være særdeles givende for dig, at arbejde med din selvtillid og dit selvværd, så du får dette arbejdet op til det bedst mulige niveau.

En jalousi, der er grundlagt i barndommen, vil sætte sig meget dybere i din personlighed, da den med opvæksten bliver en del af dit selvbillede. Udgangspunktet er en oplevelse af ikke at være værd at elske, der opstår ud fra en oplevelse af at være afvist, at blive overset og ikke at være værdsat. Den adfærd der følger er præget af selvbeskyttelse med følelser af selvudslettelse og usikkerhed.

For jalousi, der er opstået senere i livet, vil du have mere selvtillid og selvværd at stå imod med. Derfor vil jalousien ikke sætte sig så dybt. Den vil dermed også være lettere at slippe af med og dette vil ofte kunne ske ved at finde tilbage til, hvor jalousien er opstået og få arbejdet den væk med terapeutiske værktøjer.

Bunder jalousien i utroskab kan en af udfordringerne for dig være, ikke at tage følelsen med ind i fremtiden eller ind i et nyt forhold. Der kan være en risiko for, at du vil genaktivere din jalousi, blot ved at du oplever tilsvarende forhold som dem der har aktiveret den oprindelige jalousi. Altså at det bliver en form for genkendelse af de mønstre, der aktiverede dig første gang. Du vil dermed risikere at være overfølsom og registrere advarsler, der ikke er reelle.

Overdreven lidenskabelig kærlighed kan sætte sig som ukontrolleret jalousi. Der kan dermed være tale om en sygelig jalousi, hvor du vil kunne opleve at have ønske om at eje et andet menneske, alene som følge af de goder og fordele, som du tror, du vil kunne opnå.

Forskelle i jalousi for kvinder og mænd

Det skal være sagt med det samme, at der selvfølgelig kan være store forskelle på både kvinder og mænd. Alligevel er der åbenlyse forskelle i de hovedtræk, kvinder oplever som bestemmende for jalousi og de hovedtræk mænd oplever. For kvinder er hovedtrækket, at de kan lade sig gribe af jalousi, hvis de oplever, at deres partner viser følelser for andre, hvor partneren viser tegn på forelskelse. Hovedtrækkene for mændene er, at de kan lade sig gribe af jalousi, hvis deres partner er seksuelt utro med andre.

Kend grænsen og brug den

Forskellen på, hvad der for dig er sund jalousi og hvornår det går over til at være en belastning, afhænger helt af, hvor dine grænser går og hvordan du håndtere dem. Grænsen går der, hvor du ikke længere synes, at din modpart handler ansvarligt i forhold til jeres indbyrdes aftaler og ud fra hvad der kan forventes af forpligtelser i forhold til anstændig opførsel.

Din grænse kan sagtens være overskredet uden at du af denne grund gør dig jaloux. Er det tilfældet, bør du føle dig glad i denne henseende, da det samtidig betyder, at du har overblikket og er fuldt ud handlekraftige. Jalousien betyder nemlig, at du mister din sunde fornuft og din jordforbindelse. Når det sker, vil du have sværere ved at overskue situationen og at handle på den.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop