• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Hvad er selvudvikling

Selvudvikling kan beskrives ved flere forhold, men vil kunne karakteriseres ved følgende tre områder: Selvransagelse, selvjustits og selverkendelse. Under alle omstændigheder udøver vi alle selvudvikling i vores hverdag. Hvert eneste øjeblik er vi udsat for indre og ydre påvirkninger som er med til at forme os som mennesker. Denne påvirkning kan betegnes personlig udvikling eller selvudvikling.

Selvransagelse
Det væsentligste punkt i forbindelse med selvudvikling er at blive bevidst om egne virkninger på os selv og på omgivelserne og efterfølgende gøre op, hvorvidt denne virkning er hensigtsmæssig og om den er optimal eller i givet fald vil kunne bedres. Et andet væsentligt punkt er at blive bevidst om, at i alle samværsforhold i livet er der altid to parter. Det tjener derfor intet formål, hvis vi giver skylden videre eller prøver at finde en syndebuk. Den største skyldner er i så tilfælde en selv. Nej, det gælder om at komme videre uden at gøre de samme fejltagelser igen. Først da har vi taget ret ved lære.

Selvjustits
Ud fra de konklusioner vi kan drage af vores selvransagelse, vil næste opgave blive at rette de forhold op, som vi er blevet klar over trænger til justering. Vi hænger måske fast i vaner, gamle mønstre og påvirkninger fra vores omverden. Det gælder her om at være standhaftig for ikke at falde tilbage men hele tiden at bevæge sig fremad. Det gælder om at følge egne tilskyndelser og ikke nødvendigvis lade sig lede af de påvirkninger som kommer fra omverdenen. Det er kun os selv som ligger inde med alle de brikker som kan danne grundlag for den rette beslutning for vores eget liv. Vi skal derfor bedømme de påvirkninger som kommer til os og derefter handle.

Selverkendelse
I forlængelse af de ovenstående punkter kommer selverkendelsen og deraf også en større selvværdsfølelse. Vi lærer, at vi faktisk kan stole på os selv og de indre tilskyndelser vi får. Vi lærer at tro på vores sjette sans - intuitionen. Resultatet heraf bliver et nyt fundament hvorfra vi igen kan foretage en selvransagelse og dermed stige i en stadigt højere spiral for sluttelig at blive frie mennesker. Frie fra andres påvirkninger. Frie til at tænke selv og frie til at være herre i eget hus - at styre vores liv i den retning og mod de mål som vi føler er formålstjenlige.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop