• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Introduktion til øvelser

Nedenstående introduktion er indgangsøvelser eller startøvelser. Små øvelser med stor virkning, som hjælper til et bedre udbytte dels af de øvrige indlagte øvelser og dels til dagligdagens liv. Øvelserne kan hver især stå alene og de bør efter tur udføres som en samlet række. Det er dog en fordel såfremt de her angivne øvelser huskes efterhånden som de øvrige indlagte øvelser forsøges. Og du skal altid være opmærksom på, at såfremt kroppen ikke er i fysisk balance, så vil den psykisk ikke kunne rettes optimalt ind. Motion og korrekt ernæring er derfor væsentlige elementer. MEN behersk dig i din udfoldelse. Gå langsomt fremad. Start i det små og se hvad indvirkning hver enkelt øvelse har på dig.

Øvelse: Tilpas åndedrættet
Kroppen arbejder med et systematisk og anatomisk korrekt åndedræt - såfremt den ikke bliver bremset. Blandt de egenskaber som åndedrættet har, er at det skal hjælpe med at massere tarmindholdet. Det er derfor af betydning med et jævnt og dybt åndedræt, som kommer helt ned i maven. Forsøg derfor, om du kan have dig et dybt, roligt åndedræt, som kommer helt ned i maven. Opøv langsomt et bedre åndedræt, såfremt du vil ændre på det du har nu.

Øvelse: Spis denne rigtige mad
Hvis ikke du har oplevet virkningen, vil du måske ikke tro, hvor meget den rigtige mad har indflydelse på dit indre velbefindende. Og hvad der er den rigtige mad for den enkelte er meget forskellig fra person til person. Forsøg dig frem og vær åben for nye tiltag. Lad være med at skifte madvaner lige fra den ene dag til den anden. Gør det langsomt, det har kroppen bedst af. Udskift meget kød med mindre. Forsøg dig med pasta og ris i stedet for kartofler. Spis flere grøntsager men vær her opmærksom på, at generelt bliver næringsværdien forringet ved kogning. Det er derfor af betydning af få madvarer, der ikke kræver anden tilberedning, end almindelig håndgjort forarbejdning. Rå grøntsager er derfor mere nærende for kroppen end kogte - og så ligger de tungere.

Øvelse: Drik rigeligt
Vær opmærksom på, at kroppen skal skylles igennem. Det er derfor nødvendigt at drikke så meget væske, at der både er til kroppens almindelige forbrug og til udrensning af affaldsstoffer. Til en hjælp kan du drikke udrensende the. Spørg dig for i helsekosten, få råd og vejledning af hvad der kan gavne dig. Eksempelvis kan nævnes mælkebøtte, brændenælde og iperoxo. Ca. 2 liter væske i døgnet er realistisk ud over hvad der er i maden. Jo, du kommer til at gå mere på toilettet, men du får så også skyllet kroppen bedre igennem og dermed gradvist fjernet de ophobede affaldsstoffer.

Øvelse: Dyrk motion
Kroppens velbefindende afhænger også af, at den bliver brugt. Des mere den bliver brugt, indenfor de muligheder hver enkelt har, des bedre får kroppen det også. Og det er ikke sikkert, at det er tilstrækkeligt, at gå en tur. Kroppen skal belastes så meget, at den kommer til at svede. Og så skal påvirkningen være ensartet for alle kroppens muskler. Bodybuilding hvor der alene fokuseres på udvalgte muskelgrupper duer altså ikke. Jogging, løb eller cykling kan anbefales. Andre aktiviteter vil kunne give samme virkning, men prøv selv af, hvad der for dig er optimalt.

Øvelse: Afpas kropsholdningen
Din kropsholdning er også væsentlig for dit indre velbefindende. I opvæksten lærer vi ikke hvordan vi skal gå, vi lærer kun at holde balancen. Den ideelle kropsholdning er en ret ryg (ikke rank) med let fremadbøjede knæ. Forestil dig, at du bliver trukket i issen og tilsvarende i halebenet. Så ret bør din ryg være. Sørg også for at du får indstillet dine fødder korrekt. De bør være parallelle. Gennemstrømningen i kroppen bliver mere jævn og rolig, når kroppen er rettet på plads. Og så bliver muskelspændingerne mindre. Hvorfor tror du, at så mange mennesker idag har rygproblemer eller hovedpine?

Øvelse: Fokuser din koncentration
Hvor er det punkt, hvorfra dine tanker udgår? Forsøg om du kan finde det. Måske viser det sig, at dette punkt slet ikke er inde i dit hoved, som du måske ellers tager for en selvfølge! Saml nu dine tanker så de er inde i dig selv. Lad midten af dit hoved være sæde for din bevidsthed. Se dig selv indefra og forestil dig, at du kan se din krops organer, eller at din krop er hul. Hav opmærksomheden rettet mod det indre i din krop.

Øvelse: Hav tålmodighed
Hav tålmodighed, hvil i dig selv. Lad være med at tro, du kan klare verdens problemer på en time. Nøjes med at se på dine egne opgaver. Og vær lidt realistisk med, hvad der rent faktisk haster. Se på, hvad der kan udsættes og vent med at udføre opgaven, til du er klar og har lyst. NEJ, jeg har IKKE givet dig denne øvelse som en undskyldning for ikke at arbejde. Du skal stadig foretage dig de nødvendige ting, men hvil i dig selv og lad være med at stille for store krav. Hverken til dig selv eller til andre.

Resultat: Prøv det af
Ingen kan give dig beviser for, at disse øvelser virker. Kun du selv kan ved selvsyn opleve, hvordan det bliver, efterhånden som du får det bedre. Og det oplever du måske endda først den dag, hvor en af dine venner fortæller dig, at du er blevet til at se bedre ud eller at din udstråling har fået mere fylde. Jeg skal derfor ikke love dig resultater, som du måske ikke selv mærker. Men jeg vil garantere dig, at såfremt du finder vejen og tråden i øvelserne, så vil du påvirke din omverden væsentlig mere positivt.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop