• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Intuition og clairvoyance

Det er i mange tilfælde en meget stor fejltagelse, at vi som søgende mennesker mangler højere bevidsthed. Vi har alt det vi overhovedet kan forestille os. Blot skal vi lære at forvalte det vi har.

Intuition
Som mennesker er vi sat til at forvalte denne klode og de skabninger som er herpå. Vi er dog ikke sat til at gøre det efter vor egen vilje. Derimod forventes det af os, at vi følger den plan og de retningslinier, som Skaberen har udstukket os hver især. Hertil skal vi bruge vores sunde fornuft, vor logiske resonering samt de intuitive indfald, som efter nærmere efterprøvning og moden overvejelse bærer frugt. Det er til brug i forbindelse med sidstnævnte indfaldsvinkel - vor intuition, at vi er udstyret med en højere bevidsthed. Og vi har rigeligt. Blot er vi som bogligt oplærte individer ikke blevet vænnet til at stole på vore intuitive indfald. Men det kan ændres.

Jordforbindelse
Det væsentligste punkt i forbindelse med brug af vores højere bevidsthed er jordforbindelsen. Hermed mindsker vi mulighederne for at blive ledt på vildspor af fejltolkninger og "indre støj". Vi skal derfor skelne mellem hvad der er realiserbart og hvad der på forhånd kan karakteriseres som værende ikke muligt at gennemføre. Med andre ord skal vi lære at bruge vores skelneevne i stedet for blot på forhånd helt at frasige os vore muligheder. De muligheder vi har for at blive bevidste kanaler for den Skabende kraft og dermed i fuldendt harmoni med universet. Sørg derfor altid for at have et sundt overblik uden dog at blive overforsigtig. Hav også tillid til, at Skaberen giver dig de oplysninger, som du har brug for og som du kan forvalte.

Clairvoyance - klarsyn
Den rette brug af ordet "klarsyn" er af mange fejltolket til at være en evne som kun specielt udvalgte er udstyret med. Men vi er alle klarsynede eller bedre udtrykt er vi klartseende. I større eller mindre grad - alene afhængig af hvordan vores jordforbindelse er. At være klartseende dækker over at kunne forudse en given hændelse ud fra de forudsætninger som i øjeblikket ligger. Nogle har mulighed for også at kigge med på psykiske og mentale niveauer, hvilket dog ikke giver større sikkerhed for udfaldet.

Eksempel
Hvis jeg skubber et askebæger hen over et bord, så vil det kunne forudses, at når askebægeret når ud over kanten, vil tyngdekraften gøre sin indflydelse gældende og dermed trække askebægeret ned mod gulvet. Dette er dog ikke ensbetydende med, at askebægeret vil ramme gulvet! Jeg kunne holde op med at skubbe og dermed vil den hændelse som er forudset ikke indtræffe. Askebægeret når ikke ud over kanten.

Morale
Om så ti, hundrede eller tusinder af spådomssigere forudser en given handling vil dette altid være ud fra de i øjeblikket givne forudsætninger. Stol derfor på din egen dømmekraft i forbindelse med forudsigelser og regn ikke med at disse nødvendigvis vil ske fyldest. En spådomssiger som hævder at ligge inde med et endegyldigt udfald er utroværdig.

Note
Hvad nu hvis jeg efter nogen tid igen begynder at skubbe?

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop