• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Koncentration og fordybelse

Koncentration ved vi givetvis alle, hvordan vi skal takle. Det er ikke sikkert vi magter at koncentrere os, men vi ved, hvad det dækker over. Tilsvarende gælder med bønnen, som vi alle magter at bede. Med meditation forholder det sig givet anderledes, da den gængse forklaring ikke dækker meditationens egentlige formål og resultat.

Koncentration
Når vi koncentrerer os, har vi opmærksomheden rettet mod det objekt eller den tilstand som koncentrationen vedrører. Vores opmærksomhed skal være rettet mod dette objekt - fuldt og helt - og ikke andre steder. Ved på denne måde at fordybe os i de gøremål vi har, retter vi vores sinds tankebaner alene i denne retning. Denne tankeensretning er med til at skabe orden i vores indre og vi vil i løbet af meget kort tid kunne opleve, at den tilhørende tankeverden bliver mere klar og mere ren. Er genstanden for vores opmærksomhed en del af den fysiske verden - evt. et arbejde eller måske en del af os selv, da vil vi også ad denne vej skabe os en bedre jordforbindelse.

Meditation - fordybelse
Meditation er en direkte fortsættelse af koncentrationen og er på en gang en fastholdelse af og samtidig frigørelse fra koncentrationen. Det kan kaldes for afslappet eller afspændt koncentration. Det kan kaldes for målrettethed. Når vi på denne måde har lært os selv at fastholde vores koncentration mod det vi ønsker, da vil vi kunne fornemme det rette formål med - eller måske en form for overordnet sammenhæng mellem - det objekt vi fokuserer på og de omgivelser dette objekt befinder sig i. Vi kan sige at meditationen giver os en dybere indsigt omkring de ting vi beskæftiger os med. Og her kan der i allerhøjeste grad være tale om fysiske objekter eller hændelser.

Livet kan blive og bør også være en lang meditation, fordi meditation er en udvidet tilstand af koncentrationen og derfor alene kræver indre opmærksomhed. Herved kan vi lære os selv at mindske antallet af fejl og ulykker, fordi vi i sand meditation vil kunne gribe disse i opløbet. Netop fordi vi så kan gennemskue følgevirkninger.

Bøn
Bønnen bruger de fleste af os bevidst eller ubevidst. Og vi har nok en tendens til, kun at anvende direkte bøn, når vi føler modgang. Bønnen har i sådanne situationer ikke samme effekt som hvis den bliver brugt i en meditativ tilstand. Den vil under alle omstændigheder blive hørt, men det er ikke sikkert, at virkningen vil indtræde på den måde som vi ønsker. Specielt i modgangstider kan vi forplumre vores tankeverden med mangeartede tanker. Vi opnår derfor ikke den tankeensretning som er nødvendig for at vores bøn ikke skal blive behæftet med støj. Når vi har modgang er det derfor særligt nødvendigt at vi forholder os tankemæssigt i ro for ikke at skabe unødige komplikationer for os selv. Derved vil såvel den udtalte som den usagte bøn bedre kunne bragt til live.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop