• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Manipulationsbegrebet

Mennesker fastlåses i situationer, hvor samfundet, omgivelserne og det offentlige system er bestemmende for, hvor det enkelte individ bevæger sig hen. Ikke fordi det enkelte menneske ikke ønsker at komme fri, men alene fordi de konsekvenser det får, giver økonomiske eller sociale ændringer der virker uoverstigelige. Mennesker er vanedyr og lader sig meget let manipulere med og forblinde af, at de skal have et økonomisk og/eller socialt grundlag, der ikke er ringere end det de har idag. Ikke et øjeblik kommer de menneskelige konsekvenser til overfladen og bliver bearbejdet. Min påstand er at den dag, hvor mennesket rejser sig ved sig selv og ser på de menneskelige forhold i stedet for ensidigt at lade sig forblinde af økonomi og social status, da vil samfundet og samfundsstrukturen blive stabil. Det vil først ske den dag mennesket erkender behovet for sin egen indre frihed.

Samfundet manipulerer med os
Gennem den opvækst vi får, bliver vi i stadig højere grad præget til det samfund vi lever i. Vi bliver i stadig højere grad præget til at indordne os under de retningslinier, der fra magthaverne bliver trukket ned over os. Så længe vi ikke selv forholder os til den tvang, som vi i bund og grund udsættes for, vil vi i stadig højere grad miste vores individualitet og vores selvstændighed som tænkende mennesker. Offentlige tilskud og støtteordninger generelt er med til at binde mennesker i situationer, som de ikke ønsker eller magter at bevæge sig ud af og væk fra.

Videnskaben manipulerer med os
Videnskaben er et udskud af pengemagten. Langt den største del af videnskaben bunder i bund og grund i økonomiske interesser. Hvor langt vi derfor kan stole på de resultater, som videnskaben lægger for dagen, vil jeg tillade mig at stille mig meget tvivlende overfor. Selvfølgelig sker der hver dag store opdagelser, der også kommer menneskeheden til gode. Desværre sker det lige så ofte, at de bivirkninger og langtidsvirkninger der fremkommer på andre områder er katastrofale. Specielt indenfor fødevareindustri og medicinalvirksomhed er påvirkningerne markante. Vi har som almindelige mennesker ikke skyggen af chance for at gennemskue de anvendte forædlingsmetoder og tilsætningsstoffer. Vi må alene forlade os på videnskabens oplysninger.

Andre manipulerer med os
Andre menneskers oplysninger, uanset om de står til troende eller ej, er med til at påvirke det menneskelige sind. Vi er derfor tilbøjelige til at lade os påvirke af andres fordomme, andres dogmer og andres holdninger generelt. Al viden og alle oplysninger der bliver videregivet vil være farvet af de meninger og holdninger, som budbringeren indtager. Hvis ikke vi derfor forholder os jordbundet til de oplysninger vi kommer i besiddelse af, vil vi meget let kunne tage meninger til os, som vi i os selv ingen konkret viden har omkring.

Vi manipulerer med andre
Lige så vel som andre mennesker tilføjer deres mening og holdning til det de beskriver, skal vi også være opmærksom på, i hvor høj grad vi lader vores mening komme til udtryk i den måde vi formidler oplysninger på. Med andre ord, skal vi sørge for kun at viderebringe kendsgerninger - fakta, uden at vi på nogen måde lader oplysningerne farve af vores holdning til situationen.

Vi manipulerer med os selv
I vore tanker skaber vi skyggebilleder af den verden vi lever i. Vi lader os ofte rive med af vore tanker, hvor vi skaber urealistiske billeder af godt og ondt, sandt og falskt. Mangen et forhold går i stykker på grund af ikke indfriede forventninger. Forestillinger som ikke har hold i virkeligeheden. Tankespind som løber løbsk. Hvis vi forholder os jordnært til de situationer, vi kommer ud i, vil vi meget lettere kunne håndtere dem og vi vil ikke så let lade os forblinde og manipulere med.

Hvor vil jeg hen
Menneske kend dig selv. Forhold dig jordnært til de situationer du kommer ud i. Forhold dig også til om din jordforbindelse er optimal, eller hvad der eventuelt kunne forbedres. Forsøg altid at se situationen også fra den position din modpart står i. Og lad frem for alt være med at dømme andre mennesker eller lade dine informationer præge af den farvning du eller dine medmennesker giver dem. Vær konkret og konsekvent.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop