• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Moral og dobbeltmoral

Vi bliver gennem vort liv ustandseligt bragt ud i situationer, hvor vi må tage en beslutning om, hvordan vi vil handle for at komme videre. Et væsentligt led i forbindelse med selvudvikling er at blive opmærksom på, hvor vi muligvis handler dobbeltmoralsk eller måske endda umoralsk.

Eksempel på moral
En leder i en virksomhed forbyder sine ansatte at tage kopier til eget brug på virksomhedens kopimaskine fordi dette påvirker driftbudgettet. Dette er moral og hvad enten vi kan tilslutte os dette eller ej har det en fornuftig begrundelse. Hvad vi her kan overveje er, om det for os som udenforstående gør nogen forskel hvis der er tale om en offentlig drevet virksomhed hvor vi som borgere er med til at betale for driften!

Eksempler på dobbeltmoral
Førnævnte virksomhedsleder har et barn som er ansat i en dagligvarebutik. Dette giver for barnet anledning til personalerabat som kommer husstanden til gode. Såfremt lederen køber varer med denne rabat og varerne skal bruges i lederens virksomhed, da er der tale om dobbeltmoral. Lederen tiltager sig principielt nogle goder som vedkommende selv nægter at give!

Der er tale om en offentlig virksomhed, hvor borgerne betaler til driften via skatten. Hvis vi som borgere tilslutter os beslutningen om, at der ikke må tages kopier til de ansattes private brug og vi samtidig selv tager gratis kopier på vores egen arbejdsplads, da er vi tilsvarende dobbeltmoralske. Vi tiltager os her nogle goder som vi nægter andre at få!

Bemærk
At tage kopier eller andre varer uden accept fra den som er den egentlige betaler er helt konkret tyveri. Dette gælder også for varer der skal smides væk. Varer smides ikke væk uden grund, de kan være defekte eller måske farlige i brug. Det er i bund og grund et spørgsmål om, hvem der har den egentlige råderet - hvem der er den moralske ejer. Også selv om der ikke er tale om væsentlige beløb!

Det er de små ting
Ovenstående eksempler kunne sagtens være taget ud fra vores hverdag. Eksemplerne skal tjene til at sætte lys på, hvor vi selv skal sætte ind. Alle de store områder kan vi sagtens allesammen finde ud af hvordan vi skal forholde os til. Derimod kan det knibe mere med de små ting. Men også her og måske især her er der brug for at vi hver især gør rent bord og handler ud fra at der skal være overensstemmelse mellem tanke, tale og handling!

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop