• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Sexualitet og livsenergi

Ikke et eneste øjeblik skal der herske tvivl om, at sexualitet er guddommelig. Hvis ikke det var Skaberens mening at vi skulle dyrke sex, hvorfor skulle vi så være skabt som kvinder og mænd? Vi har alle været børn og er derfor også alle et resultat af en forudgået sexuel handling. Dette er i fuld overensstemmelse med udviklingsprocessen.

Energier
Sexualenergien er livsenergien og en blokering af sexualenergien vil derfor også skabe blokeringer i livsforløbet. At få en fri sexualenergi er derfor af væsentlig betydning for også at få et frit liv. Det skal her bemærkes at en frigivelse af den sexuelle energi ikke er et spørgsmål om hvor meget den bliver brugt men derimod alene et spørgsmål om hvordan den bliver brugt. Det er således muligt at bringe den sexuelle energi op på sit maksimum også for folk som vælger at leve uden partner.

Den sexuelle energi kan bringes til sit optimale niveau ved at leve et retskaffent liv i overensstemmelse med de retningslinier vi hver især har fået udstukket for vores liv. Disse retningslinier er forskellige fra person til person men generelt kan det siges, at vi ikke må gøre brug af dogmer. Vi skal leve i harmoni med os selv og vore omgivelser uden på nogen måde at overforbruge eller udnytte hverken os selv eller omgivelserne. Og så skal vi efterleve vores mulige dårlige samvittighed da denne er et indre mål for, om vi overskrider vore egne grænser. Har vi dårlig samvittighed har vi også overskredet vore egne retningslinier og vi må søge at rette vores liv til således at gentagelser ikke forekommer.

Den sexuelle energi kan yderligere stimuleres gennem indre øvelser. Der skal være overensstemmelse mellem tanker, tale og handling. Og vi må ikke være dobbeltmoralske. Øvelserne lutrer vort sind og vore tanker og giver os dermed en anden livsholdning. Holdningsændringen er medvirkende til at energistrømmen bedres i energibanerne. Vi opnår en større indsigt som skaber en tættere kontakt til vores eget indre. En kontakt som er altafgørende for et fuldendt harmonisk liv.

Ingen af metoderne er i sig selv tilstrækkelige men skal supplere hinanden.

Par terapi
Som bekendt er der på den kvindelige og den mandlige fysik en lille forskel som gør at sexualitet kan blive praktisk muligt. Men denne forskel strækker sig videre end blot til det fysiske idet mandens sexualitet kan blokkeres til udelukkende at være en mekanisk afspænding uden egentlige indre energiudligning. Tilsvarende kan den kvindelige sexualitet være blokkeret på en måde der også hindrer indre energiudligning. Korrekt dyrket sexualitet er dog særdeles helbredende og kan være et væsentligt fundament i et parforhold. Men igen er det ikke af betydning hvor meget sex der dyrkes det er af betydning hvordan det dyrkes. Såvel kvinden som manden bør acceptere de ydre og indre forskelle og derefter søge at arbejde mod harmoniske tilstande. Manden bør derfor søge at følge kvinden mens kvinden bør søge at følge manden således at der opnås samtidig gensidig tilfredsstillelse gennem hele handlingsforløbet.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop