• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Træk et tema

Skriv her, hvad du ønsker hjælp til:

 

Træk et tema er din mulige hjælp til at komme ud af en fastlåst situation. Du får mulighed for at trække et par stikord til den situation, du er låst fast i. Et stikord der beskriver den tilstand du bør arbejde hen imod ... samt et stikord der beskriver den tilstand du bør arbejde væk fra.

Vær opmærksom på, at ordene er ment som vejledning og hjælpeteksten skal muligvis tolkes i overført betydning. Det betyder, at du skal være ærlig med din fortolkning for at få den rigtige vejledning. Det betyder også, at såfremt du trækker et nyt tema for det samme område, hvortil du ønsker hjælp, da vil de angivne stikord være forskellige. Grunden er, at såsnart du har trukket det første stikord, da har din bevidsthed allerede ændret sig.

 

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop