• Steen's Alternative
  • v/ Steen Andersen
  • Tlf.: +45 2679 4222
  • Mail:
 

Udrensning af kroppen

Når vi påbegynder en bevidst og målrettet personlig udvikling er det utrolig vigtigt ikke at glemme, at vi rent faktisk er hele mennesker. Forstå det således, at til sjælen hører også en krop. Det er derfor ikke uden betydning, hvordan vi holder vores krop vedlige. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere på de intellektuelle/åndelige aspekter.

Kroppens funktion
Kroppen er det værktøj, som vi bruger til at bevæge os rundt i den fysiske verden. Det er også det medie, hvor igennem vi giver udtryk for vore sjælelige og åndelige ønsker og kvaliteter. Vi kan altså betragte kroppen som en kanal for disse impulser. Som ved enhver anden form for kanal, set billedligt i forhold til den fysiske verden, er det nødvendigt at den er så ren som muligt. Herved kan vi på bedste vis overføre signalerne i renest mulige form. Hvis der er meget rust i vandrørene, kommer der ikke meget vand ud. Og det som kommer er ikke rent. På tilsvarende vis er det med vores krop. Hvis ikke de enkelte dele af kroppen arbejder bedst muligt, bliver vi hæmmet i vores muligheder for at udtrykke os bedst muligt. Det gælder såvel for vore lemmer som for organerne, som er med til at styre lemmerne. Organerne renser systemet igennem og skaber arbejdsgrundlaget til lemmerne. Det gælder også for organernes byggestene - cellerne. Cellen er den mindste fysiske organisme i kroppen og det er derfor af stor betydning, hvordan vi ernærer cellen - hvad vi giver cellen at spise. Hvis vi giver cellen forkert ernæring, bliver noget liggende tilbage som affaldsstoffer.

De affaldsstoffer, som kroppen kan have liggende kan stamme mange steder fra. Det være sig fra kosten, fra medicin eller måske fra tobak. Men også de tankemæssige påvirkninger er af betydning. Cellen kan betragtes som et lille arbejdscenter, der arbejder ud fra det miljø, den har omkring sig. Vi kan billedligt sammenligne den med et lille levende rum med en masse døre. Hvis vi har den rigtige nøgle kan dørene åbnes og lukkes når der skal luftes ud eller føres nye råstoffer til. Og der er forskellige nøgler til cellens mange døre. Det bedste miljø cellen kan få, er en afspændt tilstand med tilpas mængde af den nødvendige ernæring. Spisekammeret skal være i orden og døren dertil skal kunne åbnes efter cellens egne behov.

Udrensning
Når vi arbejder, belaster vi muskulaturen og træner den herved til at blive stærk. Men der opstår samtidig en spændingstilstand i muskelcellerne. Denne spændingstilstand holder nogle af muskelcellens døre lukkede og cellen er derfor hæmmet i sit levemønster. Vi blokkerer således cellens liv og vi bliver derfor nødt til at slappe af, så cellen kan få luft og ny ernæring. Vi skal give cellen mulighed for igen at tage føde til sig. På samme måde som fysisk arbejde kan skabe spændinger i muskulaturen kan vi også med vore tanker skabe ubevidste spændinger i kroppens celler. Det sker hyppigst hvis vi er i en krisesituation. Cellen hæmmes her tilsvarende i sine muligheder for at tage korrekt næring til sig. Det gælder derfor også her om at vi bliver bevidste om de mulige spændinger, som vi kan have liggende. Først når de er løsnet kan cellerne arbejde optimalt. En af de udrensninger vi derfor skal foretage, er at fjerne de spændingstilstande, som måske ligger i os.

Kroppen består ca. af 75% vand. Vand er derfor det middel vi kan bruge til at skylle kroppen igennem med. Som med de stoppede vandrør, bliver gennemstrømningen i kroppen også bedre, efter at vi har skyllet urenhederne væk. Næringen kan derefter bedre komme ind de steder, hvor der er behov for det - og i større mængde. Den anden udrensning er derfor at vi altid bør drikke rigeligt. Mindst 2..3 liter dagligt for en voksen og mindst så meget, at toiletbesøg er nødvendigt. Ellers bliver affaldsstofferne ikke skyllet væk - de bliver istedet bare liggende.

Der er nogle affaldsstoffer, som vi ikke umiddelbart kan skylle ud, fordi de har sat sig fast. Disse affaldsstoffer skal vi have løsnet. Som rengøringsmiddel kan vi anvende udrensende the. Og der er her flere muligheder. Padderokke, mælkebøtte, brændenælde og ipe roxo er nogle af mulighederne. Det vil være helt forskellig fra person til person, hvilket middel vi skal bruge. Derfor må vi hver især finde det bedste middel for os. Helseforretninger kan hjælpe på vej. Tredie udrensning er altså at løsgøre fastgroede affaldstoffer.

Fjerde udrensning er bearbejdning af tanke, tale og handling. Det er det væsentligste område i resten af denne sektion af min hjemmeside og jeg vil derfor ikke uddybe dette nærmere her.

Ernæring
Den mad vi spiser indeholder de byggestene, som cellerne skal bruge i deres arbejde. Vi skal derfor spise fornuftigt (- og med måde for ikke at overbelaste organerne), hvis vi ønsker at give kroppens celler et godt liv. Jo mere vores mad er fri for tilsætningsstoffer og kemikalier, jo mere tilpas bliver cellerne. Medicin, kemikalier, tilsætningsstoffer og rusmidler er med til at dope cellen. Den bliver sløv, fordi disse stoffer kan være sværere for cellen at bearbejde og skille sig af med. Samtidig er specielt kemikalierne, herunder også nogle former for medicin, med til at tvinge cellens døre op eller i. Medicin kan skabe en blokering i cellerne, så de bliver mere åbne eller forbliver lukkede. Når cellen bliver mere åben, modtager den også lettere de stoffer, som den almindeligvis ville holde ude. Holdes cellen derimod lukket, kommer der ikke de næringsstoffer ind, som cellen kan have brug for.

Det gælder derfor om i videst muligt omfang at spise mad, som ikke er syntetisk forurenet. Naturligt forekommende bakterier, vil kroppen under normale omstændigheder være istand til at håndtere. Hvis vi derimod indgiver sterilt mad, lærer immunforsvaret ikke at håndtere bakterierne. Den dag vores mad indeholder bakterier, kan vi så for alvor blive syge. Vi bør derfor støtte kroppen og cellerne i deres naturlige arbejde. Skal vi have medicin, bør vi også se mulighederne i naturmedicinen og ved de homøopatiske og antroposofiske midler.

Motion
Ved at arbejde med kroppens muskler, bliver musklerne styrket. Herved får vi bedre mulighed for at bevæge os rundt og at udføre de opgaver, som verden giver os. Samtidig masserer vi kroppens forskellige hormonkirtler der bliver mere fleksible og således i bedre stand til at efterkomme kroppens samlede behov. Ved den rette motion bliver vi også mere afbalancerede. Vi får afløb for ophobet stress, da cellerne får masseret spændinger og affaldsstoffer ud.

Ret væren
Spiser vi således en sund, naturlig og alsidig kost (der også kan indeholde kød i mindre mængder) af en tilstrækkelig god kvalitet og dyrker vi tilstrækkelig med motion, giver vi kroppen de bedste betingelser at arbejde ud fra. Først herefter kan vi gå ind i en intensiv åndelig selvudvikling. Skaber vi ikke de rette betingelser for kroppen, svarer det til, at vi presser mere vand gennem rørene end de kan tåle og resultatet kan blive, at de springer. Under alle omstændigheder bliver de overbelastet, de får stress. I kroppen kan dette udvikle sig som kræft, nervelidelser og dårligt hjerte. Vær derfor varsom med at fremtvinge særlige åndelige forhold.

 

Savner du noget .. ?

Hvis du savner tekster eller værktøjer fra min tidligere hjemmeside eller du har forslag til udvidelser og forbedringer, er du velkommen til at skrive til mig, så det kan blive udbedret [ Skriv her ]

 

 
Besøg Din Intelligente Krop